https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/08/circle-01.png

Bëhu e dukshme!

Unë jam grua në Audiovizual.

Misioni

Promovimi dhe mbrojtja e interesave dhe të drejtave të grave dhe vajzave në sektorin Audiovizual, kinematografik dhe multimedial për përfaqësim dhe punësim dinjitoz nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor kombëtar sipas praktikave më të mira botërore të barazisë gjinore, ngritjes së kapaciteteve të profesionistëve të fushës dhe edukimit të publikut.
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/09/missioni-001-640x640.png
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-1.png
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png

AWA e përmbush misionin e saj përmes:

https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
Rritjes së përfaqësimit të grave dhe vajzave në të gjitha komisionet dhe bordet vendim marrëse në sektorin e audiovizualit
Përmes aktiviteteve të ndryshme synohet edukimi, informimi dhe sensibilizimi i publikut mbi rolin dhe rëndësinë e barazisë gjinore në
sektorin audiovizual.
Përmes veprimtarive të ndryshme, AWA realizon monitorimin dhe reagimin ndaj të gjitha fenomeneve negative që cenojnë interesat
dhe të drejtat e grave dhe vajzave në sektorin e medias audiovizuale.
Të anëtarëve të shoqatës përmes programeve të trajnimit, promovimit të praktikave më të mira, organizimit të seminareve, tryezave të
rrumbullakëta, studimeve dhe konferencave të ndryshme.
Për çështje që lidhen me rolin e rëndësishëm vendimarrës të gruas në median audiovizuale, të drejtën për informim, veçanërisht sa i takon legjislacionit në këtë sektor.
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/10/vizion-640x640.png
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-7.png
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Vizioni

AWA punon për një sektori audioviziv në Shqipëri ku gratë dhe burrat kanë mundësi të barabarta 50/50 për përfaqësim në vendimarrje, kualifikime profesionale dhe realizim projektesh dhe shërben si një model i praktikave më të mira në fushën e medias audiovizive, kinematografike dhe multimediale.

Ekipi AWA

Bordi Drejtues
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/09/team-001.png

KryetareSabina Kodra

https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/09/team-002.png

Ema Andrea

https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/09/team-003.png

Suela Bako

https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/09/team-004.png

Rafaela Rica

https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/09/team-005.png

Valbona Sulçe

Partnerët Tanë

logo-01
Screenshot_2
logo-edm-hi-res-with-text-150-186-1
AMI_logo
awen-logo-shqip
partener

Testimonials

Ky është një dokumentar i fuqishëm që tregon dhe rrugët e zgjidhjes duke fuqizuar gratë që duan të dalin nga cikli i dhunës
Yuri Kim
Ambasadorja e SHBA-ve në Shqipëri, Tetor 2021
Forumet AWA ishin një mjet i shkelqyer për të rritur ndërgjegjësimin tonë rreth seksizmit në media dhe mënyrave për ta luftuar atë.
Xhensila Mirashi
Aktiviste, Korcë
Ju përgëzoj për këtë nismë ( fushata kundër dhunës ndaj gruas). Më pelqeu e gjithë ideja në tërësi, dhe sidomos përfshirja e meshkujve në mesazhin sensibilizues.
Nada Dosti
Gazetare
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
Forumet AWA është një nismë fantastike, e kam pritur prej kohësh!
Aurora Golemi
Gazetare, News 24
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://albanianwomaninaudiovisual.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png