Raport monitorimi “Ceshtjet gjinore ne media-analize e permbajtjes seksiste ne media 2021”

2 Shkurt, 2022by admin
analize
Ky raport synon të sjellë në vëmendje përfaqësimin e burrave dhe grave në median shqiptare duke analizuar histori, të cilat media ka nevojë që t’i shohë nëpërmjet lenteve gjinore dhe gjithashtu ofron një mundësi për të nxjerrë në pah shembuj të përpjekjeve për arritjen e barazisë gjinore.
Raporti u realizua si pjese e projektit “Fuqizojme grate dhe vajzat kunder seksizmit ne media”, financuar nga Bashkimi Europian, ne kuader te programit rajonal Resilience.

 

Link: Monitorimi i Medias